Branddetectie

Uw pand beveiligen tegen brand kan op diverse manieren. Soms is het ophangen van een paar brandblussers voldoende. Andere keren dient er een brand- en/of ontruimingsalarm te worden geïnstalleerd. Ook beveiliging met sprinklers wordt toegepast. Sprinklerbeveiliging is werk voor specialistische bedrijven. Deze weten wat ze doen en kunnen zorgdragen voor een goede werking.

Het leveren en installeren van een brand- of ontruimingsalarm dient bij voorkeur te geschieden door een erkende installateur. Vele beveiligingsbedrijven die zelf niet BORG erkend zijn voor brandmeldsystemen kunnen dit via hun leverancier realiseren.

Als u uw woning wilt beveiligen tegen brand kan VeiCom Techniek BV u adviseren met betrekking tot het plaatsen van rookmelders en/of koolmonoxide melders. Daarnaast zullen wij u adviseren in een aantal organisatorische maatregelen met betrekking tot brand.

VeiCom Techniek BV kan voor bedrijven een brandmeldinstallatie leveren en installeren. Een brandmeldinstallatie kan een beginnende brand in een vroegtijdig stadium ontdekken, lokaliseren en alarmeren, waardoor het bestrijden van de brand op tijd kan plaatsvinden en er maatregelen getroffen kunnen worden om mens en omgeving veilig te stellen.

Een mogelijkheid is om een ontruimingsinstallatie te koppelen. Met een ontruimingsinstallatie kunnen personen bij brand, ontploffingsgevaar of andere calamiteiten een handmelder indrukken waardoor er slow-whoops (sirenes) in werking kunnen worden gesteld.

Hierdoor kan snel tot ontruiming en/of actie worden overgegaan. Letsel aan personen kan hierdoor worden voorkomen of beperkt. Door een brandmelding, door te melden naar een PAC of een BAC kunnen snel de aangewezen hulpdiensten ingeschakeld worden.

Graag informeren wij U over de mogelijkheden, of het nu gaat over een brandmelder, of een complete installatie.